Martin Online
Libje Foar- en Meielkoar
De Jonge Sarah
IMG_9845.JPG

Stairs Ground Floor

IMG_9846.JPG

Mill Stones

IMG_9850.JPG

Gear mill Stones

IMG_9846v2.JPG

Overview mill stones and gear.

IMG_9852.JPG

Stairs to ground floor

IMG_0126.JPG

Head of the mill

IMG_0127.JPG

Entrance stairs

IMG_0131.JPG

The mill open view

IMG_0134.JPG

The mill front view

IMG_9978a.jpg

Another view inside

IMG_9979.JPG

Gear at the top of the mill

De Jonge Sarah