Martin Online
Libje Foar- en Meielkoar
Stacks Image 450

Welkom op deze Genealogische website. Wat is eigenlijk een Genealogie? Een Genealogie is een in generaties gerangschikte opgave van personen die in mannelijke lijn afstammen van een bepaalde mannelijke persoon. Om een genealogie te kunnen samenstellen moeten we dus eerst aanvangen met de oudst bekende stamvader en vanaf daar terugwerken naar het heden.

Wie is die oudste stamvader? Dat hangt af van de beschikbare historische gegevens. Voor onze genealogie is uitgegaan van "Gatse Jantjes" die rond 1750 werd geboren en na zijn huwelijk woonachtig was in Oosterwierum (Friesland.) Dit wil niet zeggen dat het onderzoek hier ophoudt. Het onderzoek naar de ouders, broers en zusters van Gatse Jantjes is nog in volle gang. Wel is dit onderzoek zeer tijdrovend omdat de overheid vóór 1811 vrijwel geen administratie van de bevolking voerde en de gegevens daarom voornamelijk in de kerkregisters moet worden gezocht.

Stacks Image 453
Hoe is het onderzoek tot nu toe verlopen? De start vond plaats in juli 1999. Sinds die tijd zijn vele genealogische gegevens geraadpleegd zowel op internet als in diverse archieven. Ook zijn er de talrijke bijdragen van de familieleden die van grote waarde zijn. Van alle tot nu toe gevonden personen met de naam Schingenga, Schengenga, Schinginga, Schinga, Schenginga en Schenenga is Gatse Jantjes de stamvader.